Przed egzaminem

Osoba starająca się o prawo jazdy musi pozyskać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) we właściwym na miejsce zamieszkania Starostwie (Urzędzie Miejskim). Aby uzyskać PKK należy w ww urzędzie złożyć:

  • podanie,
  • jedną fotografię bez nakrycia głowy (3,5×4,5 cm),
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
  • w przypadku nie ukończenia 18 lat (min. 17lat i 9 m-cy) zgodę rodziców na rozpoczęcie szkolenia.

Z uzyskanym PKK należy zgłosić się do wybranej Szkoły Nauki Jazdy gdzie zostanie pobrany PKK i można będzie rozpocząć szkolenie. Po przeprowadzonym szkoleniu PKK jest zwracany do Starostwa i można zapisać się w dowolnym Ośrodku Egzaminowania Kierowców (ZORD,WORD) na egzamin praktyczny i teoretyczny.

Aby się zapisać na egzamin należy zabrać ze sobą PKK oraz dokument potwierdzający tożsamość (Dowód osobisty, paszport, itp)

Cennik opłat egzaminacyjnych:

1) 30 zł – za egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie pisemnego testu lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego;
2) 40 zł – za egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie ustnej;
3) 180 zł – za egzamin praktyczny dla prawa jazdy kategorii A1;
4) 140 zł – za egzamin praktyczny dla prawa jazdy kategorii B;
5) 170 zł – za egzamin praktyczny dla prawa jazdy kategorii B1, C1, D1 lub T;
6) 200 zł – za egzamin praktyczny dla prawa jazdy kategorii C, D lub B+E;
7) 245 zł – za egzamin praktyczny dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;
Za egzamin praktyczny przeprowadzany w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłatę zmniejsza się o 50 %.

UWAGA: Jeżeli masz na to czas zapłać najpierw za egzamin teoretyczny a po jego zdaniu dopiero za praktyczny!!!

Prowadzimy zajęcia teoretyczne w oparciu o nowe przepisy i testy
Menu
Zaufane opinie