Po pomyślnym egzaminie

Po pozytywnie zdanym egzaminie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w którym zadawaliśmy egzamin wysyła dokumenty (wypełniony przez nas w Ośrodku Szkolenia Kierowców wniosek, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o ukończeniu kursu, zdjęcia, zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu) do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta właściwego dla miejsca naszego stałego zameldowania. Wydział Komunikacji sprawdza dokumenty i przesyła dane do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych celem wykonania dokumentu. Proces ten zostaje uruchomiony po wniesieniu opłaty za wydanie prawa jazdy. Status procesu produkcji naszego prawa jazdy można sprawdzić klikając na obrazek poniżej. Czas oczekiwania to według przepisów 30 dni , w praktyce do 1 do 3 tygodni. Odbioru naszego dokumentu dokonujemy w Wydziale Komunikacji odpowiedniego dla adresu zamieszkania urzędu miasta lub starostwa.

Opłaty:

  1. wydanie prawa jazdy – 100 zł.
  2. opłata skarbowa (dawne znaczki skarbowe) – 5 zł.
  3. opłata ewidencyjna – 1 zł.
  4. za każdy załącznik – 0,50 zł.
Prowadzimy zajęcia teoretyczne w oparciu o nowe przepisy i testy
Menu
Zaufane opinie