Testy egzaminacyjne

Baza pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy – oto link: http://prawkobazapytan.pl/

Od 19-01-2013 obowiązują nowe zasady egzaminu teoretycznego. Przeprowadzany jest w formie testu komputerowego. Polega na odpowiedzi na 32 losowo wybranych przez komputer pytań w ciągu 25 minut. Składa się z części 20 pytań popartych wizualizacjami (film, zdjęcie), na które udziela się odpowiedzi TAK/NIE. Czas na przeczytanie pytania to 20sekund, potem następuje pokaz filmu/zdjęcia i mamy 15 sekund na udzielenie odpowiedzi. Druga część egzaminu to 12 pytań, na których rozwiązanie mamy 50sekund (na każde) i wybieramy JEDNĄ odpowiedź z 3 zaproponowanych przez system.Egzamin uważa się pomyślnie ukończony w przypadku uzyskania nie mniej niż 68 punktów na 74 możliwe do uzyskania.

Pamiętaj, że na każde pytanie może być tylko jedna
prawidłowa odpowiedź
Pamiętaj, że do pytania nie można „wrócić”
Uważnie oglądaj filmy/zdjęcia zanim udzielisz odpowiedzi

PAMIĘTAJ WEŹ NA EGZAMIN DOWÓD OSOBISTY LUB PASZPORT!!!

TESTY EGZAMINACYJNE I NAUKA:
Na naszych zajęciach każdy uczestnik kursu wraz z książką otrzymuje płytę z testami z pytaniami,

które zawiera baza pytań PWPW w koszalińskim ZORD.

Prowadzimy zajęcia teoretyczne w oparciu o nowe przepisy i testy
Menu
Zaufane opinie